Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

V zmysle §19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie: 

Prevádzkovateľ:
OLYMP real, s.r.o.
Šoltésovej 2689/7, 811 08 Bratislava
IČO: 36 851 663
tel.: +421 905 939 006
e-mail: olymprel@olympreal.sk
 
Zodpovedná osoba: Nie je vymenovaná
 
Účel spracúvania osobných údajov:
- vyhotovenie rezervačnej zmluvy, zmluvy o budúcej zmluve o kúpe nehnuteľnosti, zmluvy o sprostredkovaní predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti, kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy a iných druhov zmlúv spojených s kúpou a prenájmom nehnuteľností
 
Právny základ spracúvania osobných údajov:
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. Príjemcovia získaných osobných údajov: kataster nehnuteľností

Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva v zmysle platnej legislatívy 11 rokov.

Dôvod poskytnutia – vyžadovania osobných údajov:
Prevádzkovateľ je povinný vyžadovať osobné údaje aby mohol uzavrieť a plniť Zmluvu s klientom a plniť si zákonné požiadavky. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nebude možné uzavrieť zmluvu a poskytnúť požadované služby.
Sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom:
externá firma pre účtovníctvo

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknuté osoby ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ majú tieto práva:
požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov právo namietať spracúvanie osobných údajov
Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov, má dotknutá osoba: právo na vymazanie osobných údajov právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov